ทัศนศึกษา

มาลัยฟาร์ม

ทัศนศึกษามาลัยฟาร์ม อ.ชะอำ ศูนย์เรียนรู้เชิงท่องเที่ยวด้านปศุสัตว์ ศึกษาสัตว์น้อยใหญ่นานาชนิดจากประเทศต่างๆ

ทัศนศึกษา WJ Machine Vision

ทัศนศึกษา บริษัท WJ Machine Vision จำกัด กทม. เรียนรู้การสร้างและการทำงานอุปกรณ์หุ่นยนตร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบกล้องตรวจสอบคุณภาพสินค้าตามความต้องการของโรงงานอุตสาหกรรม คุณศศิลป์ เตอราโอ กรรมการผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่ของบริษัททุกท่านได้ให้การต้อนรับอย่างดียิ่ง และปิดท้ายด้วยอาหารคำอย่างอิ่มหนำสำราญก่อนเดินทางกลับท่าบม จ.เลย

Learn Corporation

ทัศนศึกษา Learn Corporation ผู้ผลิตโปรแกรมการศึกษาชั้นนำของไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ระดับมัธยม ที่สยามสแควร์ กทม.  Learn Corporation สนับสนุนโปรแกรมการเรียนรู้แก่เซนต์จอห์นท่าบมมาเป็นเวลาหลายปีแล้ว

หัวหิน

ทัศนศึกษาหาดทรายหัวหิน สวนน้ำที่ใหญ่สุดในเอเซียอาคเณย์ และพักที่เซนต์จอห์นวิลล่า
- Advertisement -spot_img

Latest News

Discover the Rewards of Volunteer Teaching in Thabom

Volunteer teaching in Thabom, Thailand is a powerful way that you can make a difference while exploring northeast Thailand. English...
- Advertisement -spot_img