กิจกรรม

WJ Machine Vision

บริษัท WJ Machine Vision จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำด้านเทคโนโลยีระบบกล้อง Smart Camera ตรวจสอบคุณภาพสินค้าในโรงงานอุตสาหกรรม ด้วยอุปกรณ์แสง อุปกรณ์เลนส์ อุปกรณ์ในส่วนของ CPU ที่รวมกันอยู่ในชิ้นเดียว ให้การสนับสนุนนักเรียนที่จบการศึกษาชั้น ม.6 ได้ไปทัศนศึกษาดูงานและเรียนรู้ที่ ชะอำ หัวหิน และกรุงเทพมหานคร
- Advertisement -spot_img

Latest News

Discover the Rewards of Volunteer Teaching in Thabom

Volunteer teaching in Thabom, Thailand is a powerful way that you can make a difference while exploring northeast Thailand. English...
- Advertisement -spot_img