โรงเรียนเซนต์จอห์นท่าบม หมู่ ๘ ตำบลเขาแก้ว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
โทร 042-810428

Email us: [email protected]

[email protected]

© Copyright 2022 St. John's Thabom School