Learn Corporation

ทัศนศึกษา Learn Corporation ผู้ผลิตโปรแกรมการศึกษาชั้นนำของไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ระดับมัธยม ที่สยามสแควร์ กทม.  Learn Corporation สนับสนุนโปรแกรมการเรียนรู้แก่เซนต์จอห์นท่าบมมาเป็นเวลาหลายปีแล้ว