หัวหิน

ทัศนศึกษาหาดทรายหัวหิน สวนน้ำที่ใหญ่สุดในเอเซียอาคเณย์ และพักที่เซนต์จอห์นวิลล่า